“MAGÁNCSŐD” ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Home / “MAGÁNCSŐD” ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Mi a magácsőd célja?

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény célja a fizetési nehézségekkel küzdő természetes személyek fizetőképességének helyreállítása egyezségkötési lehetőség előtérbe helyezésével, a hitelezők méltányos érdekeinek figyelembevételével, az adós és annak családja létfenntartásának és lakhatásának biztosítása mellett.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény

Bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás általános tudnivalói

Ki jogosult Magáncsőd eljárás kezdeményezésére?

Az eljárásban történő részvétel feltétele törvényben meghatározott mértékű vagyon, rendszeres jövedelem, illetve meghatározott mértékű tartozás fennállása, azonban az adósság mértéke el kell, hogy érje a 2.000.000,- HUF-t, de nem haladhatja meg vagyonának kétszeresét.
Az eljárásban történő részvétel részletes feltételeiről a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján kaphat információt, ahol egy kalkulátor segítségével megtudhatja, Ön jogosult e Magáncsőd eljárást kezdeményezni.

Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapja

Hogyan kezdeményezhető az eljárás?

Az eljárás a törvényben előírt dokumentumok, illetve kitöltött nyomtatványok, kizárólag a Főhitelezőhöz történő benyújtásával kezdeményezhető. Adós és adóstárs csak közösen kérelmezhetik az eljárást, és csupán egy eljárásban vehetnek részt.

A szükséges nyomtatványok letölthetőek itt.

Ki a Főhitelező?

Főhitelező az a pénzügyi intézmény, aki Önnel olyan hitelszerződést kötött, melynek biztosítékául az Ön, adóstársának, vagy közeli hozzátartozójának lakhatását biztosító ingatlanon, elsőhelyi jelzálog került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban.

Az eljárás kezdeményezésének határideje

  1. szeptember 1-jétől 2016. szeptember 30. napjáig:
  • csak az kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, akinek a lakóingatlanát pénzügyi intézménynek, mint Főhitelezőnek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoga terheli, vagy
  • lakhatásukat biztosító ingatlan terhére pénzügyi intézménnyel pénzügyi lízingszerződést kötött
  • és a 2014. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Devizatörvény) alapján elkészített elszámolást követően hátraléka áll fenn.

 

  1. október 1-jétől mindazok a természetes személyek kezdeményezhetik, akik megfelelnek az általános jogszabályi feltételeknek.

 

Az eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidőkről részletes tájékoztatást kaphat „Az adósságrendezés kezdeményezésére vonatkozó feltételek” elnevezésű dokumentum áttekintésével.

 

Milyen kötelezettségekkel jár az eljárás?

Az eljárás megindításakor a főhitelező részére 30.000,- Ft költségátalányt, valamint havonta minimális törlesztőrészletet kell teljesíteni. Ennek törvény által meghatározott mértéke a zálogjoggal biztosított nyilvántartott követelés 7,8%-ának egytizenketted része, de legfeljebb a záloggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8%-ának egytizenketted része.
Tartozásait, meghatározott kötelezettségeit az eljárás során továbbra is rendszeresen fizetnie kell.
Az eljárás során további költségek is terhelhetik Önt.

Az eljárás felügyelete és ellenőrzése

A Családi Csődvédelmi Szolgálat, illetve annak szerveinél tevékenységet végző családi vagyonfelügyelők szakmai előkészítő és közreműködő feladatokat látnak el, illetve felügyelik az Ön gazdálkodását.

A megállapodásban foglaltak nemteljesítésének következménye

Nemfizetés, vagy késedelem esetén a bíróság megszünteti az adósságrendezési eljárást, ezzel egyidejűleg megszűnik az adósságrendezési eljárás. A hitelezők teljes összegben követelhetik a lejárt és esedékessé váló követeléseiket, végrehajtási eljárás kezdeményezése, illetve folytatása útján. Ezt követően tíz évig magáncsőd védelem ismételten nem kérelmezhető.

Panaszkezelés

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során Társaságunk tevékenységével kapcsolatos panaszok közlésének, kezelésének, intézésének módjára az általános panaszkezelési szabályok vonatkoznak, amelynek részletes szabályai Panaszkezelési Szabályzatunkban található.

Társaságunk, mint Főhitelező elérhetősége és ügyfélfogadási ideje valamint postacímünk, ahová a magáncsőd kérelem benyújtható:

1027 Budapest, Tölgyfa utca 28. V.emelet
Tel.: (+36 1) 336-1965, (+36 1) 336-1365
Fax: (+36 1) 336-1366
Ügyfélfogadás: 10:00-16:00

Tájékoztatók:

Rövid összefoglaló a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényi szabályozásról
Az adósságrendezési eljárásról általában
Az adósságrendezés kezdeményezésének feltételei
A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás
A bírósági adósságrendezési eljárás
Az adósságrendezési eljárás sikeres kezdeményezésének joghatásai
Az ARE nyilvántartás
Főhitelező, hitelező, egyéb hitelezők
Magánszemélyek adósságrendezése – áttekintő ábra
Természetes személyek adósságrendezése – „Magáncsőd” MNB általános tájékoztató
„Magáncsőd” folyamatábra
„Magáncsőd” sorvezető
Magyar Nemzeti Bank Adósságrendezési eljárással kapcsolatos honlapja